باقلوا لبنانی غزال
كد 280
ابعاد 19*25
وزن 20+_730گرم

باقلوا لبنانی 3 خونه
كد 267
ابعاد 33*23
وزن 50+_1350گرم

باقلوا لبنانی 6 خونه
كد 266
ابعاد 33*23
وزن 50+_1000گرم

سوهان كنجدي كادويي
كد ٤٤٦
ابعاد ١٩*٢٥
وزن ١٠+_٦٠٠گرم

سوهان فلورانت دو مغز كريستالي
كد ٤٤٥
ابعاد٢٢*٣٢
وزن ١٠+_٨٠٠گرم

فلورانت گردويي طرح جديد
كد ٤٤٤
ابعاد ٢٠*٢٣
وزن ١٠+_٢٨٠
تعداد در هر كارتن ١٥جعبه

فلورانت كنجد طرح جديد
كد ٤٤٣
ابعاد ٢٠*٢٣
وزن ١٠+_٢٨٠
تعداد در هر كارتن ١٥جعبه

سوهان خلال كادویی
كد ٤٤٢
ابعاد ١٧*٢٣
وزن تقريبي ٧٠٠گرم

سوهان عسلي ٤مغز كريستال
كد ٤٤١
ابعاد ١٧.٥*٢٥
وزن تقريبي ٨٠٠گرم

سوهان عسلي ٨مغز پروانه
كد ٤٤٠
ابعاد ٣٢*٢٢
وزن ٣٠+_١١٠٠گرم

سوهان هفت مغز كادويي
كد ٤٣٩
وزن ٣٠+_١٠٠٠گرم
ابعاد ٢٥*٣٢

سوهان نه مغز طلايي كوچك
كد ٤٣٨
أبعاد ٣٢*٢٢
وزن ١٠+_٨٠٠گرم

سوهان شش مغز طلايي كوچك
كد ٤٣٧
٢٢*٣٢
وزن ١٠+_٨٠٠گرم

سوهان بادام هندي لوكس  (تک مغز)
کد ٤٣٦
ابعاد ۱۴×۱۴
وزن ۱۰_+۳۸۰گرم

سوهان خلال بادام لوكس (تک مغز)
کد ٤٣٥
ابعاد ۱۴×۱۴
وزن ۱۰_+۳۸۰گرم

تساج سه خانه
كد ٤٣٤
ابعاد٢٢*٣٢
وزن ٢٠+_٨٠٠گرم

تساج كنجدي طرح قديم
كد ٤٣٣
ابعاد ١٩*١٩
وزن ١٠+_٢٥٠گرم

تساج گردويي طرح قديم
كد ٤٣٢
ابعاد ١٩*١٩
وزن ١٠+_٢٥٠

سوهان کنجدی لوكس (تک مغز)
کد  ٤٣١
ابعاد ۱۴×۱۴
وزن ۱۰ _+ ۵۰۰

سوهان ٨ مغز مخصوص
كد ٤٣٠
ابعاد ٣٠*٣٠
وزن ٣٠+_١٤٠٠گرم

سوهان ۳مغز
کد ٤٢٩
ابعاد ۱۹× ۲۵
وزن ۱۰_+ ٦٠٠گرم

سوهان ٤ مغز گل (طلايی)
کد ٤٢٨
ابعاد ۲۶×۲۶
وزن ۱۵_+ ٨٠٠گرم

سوهان ۵مغز
کد٤٢٧
ابعاد ۱۹×۲۵
وزن ۱۰_+ ۵۲۰

سوهان شش مغز طلايي بزرگ
كد ٤٢٦
ابعاد ٢٠*٣٠
وزن ٣٠+_١٠٠٠

سوهان ۶ مغز کریستالی
کد ٤٢٥
ابعاد ۳۲× ۲۲
وزن ۳۰_+۱۱۵۰

سوهان ۷ مغز
کد ۴۲۴
ابعاد ۳۲×۲۸
وزن ۳۰_+ ۹۰۰

سوهان نه مغز طلايي
كد ٤٢٣
ابعاد ٣٠*٣٠
وزن٣٠+_١٢٠٠گرم

باقلوا لبنانی مستطيل بزرگ
كد ٤٢٢
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ٥٠+_١٨٠٠گرم

ميشکا فله ای شيری
كد 421
ابعاد ٤٨*٢٨
وزن ٢٠٠+_٧٠٠٠گرم

ميشكا فله اي كاكائويي
كد ٤٢٠
ابعاد ٤٨*٢٨
وزن ٢٠٠+_٧٠٠٠گرم

حلوا صبحانه تيتابی دردار
كد ٤١٩
ابعاد ٢٨*١٢
وزن ٣٠+_٦٢٠گرم

حلوا صبحانه مغزدار(گردويي)
كد ٤١٨
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٣٠+_٥٨٠گرم

حلوا رولتی مجلسی (دردار)
كد ٤١٧
ابعاد ٣٢*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٥٠گرم

حلوا تيتابي
كد ٤١٦
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٦٠٠گرم

حلوا خرمايی مخلوط سال
كد ٤١٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٨٠٠گرم

حلوا رولتی مغزدار
كد ٤١٤
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٥٠گرم

سوئيسي قلب بشقابي (بامغز كرم شكلاتي )
كد ٤١٣
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

دادلی بشقابی لوكس
كد ٤١٢
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی دادلی كادویی سال
كد ٤١١
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠گرم

شيرنی آلمانی كادویی سال
كد ٤١٠
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠ گرم

عروسکی کادویی شش مغز
كد ٤٠٩
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن ٥٠+_٨٠٠گرم

نخودچي كريستالي كوچك
كد ٤٠٨
ابعاد ١٧*١١
وزن ٢٠+_٣٢٠گرم

نخودچي رويال كادويي
كد٤٠٧
ابعاد٣٣*٢٦
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

خانگی نخودچی سبدی 
كد ٤٠٦
ابعاد٣١*١٩
وزن ٣٠+_٨٠٠

خانگی كاكائويی سبدی
كد٤٠٥
ابعاد٣١*١٩
وزن ٣٠+_٨٠٠

خانگی نارگيلی سبدی
كد ٤٠٤
ابعاد ٣١*١٩
وزن ٢٠+_٨٢٠

خانگي دارچيني سبدي
كد ٤٠٣
ابعاد٣١*١٩
وزن٣٠+_٨٠٠

خانگي غزال كوچك
كد ٤٠٢
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٢٠+_ ٥٠٠

خانگی غزال بزرگ
كد ٤٠١
ابعاد ٢٧*٢٧
وزن ٢٥+_٧٠٠گرم

خانگي گيسويي متوسط (رويال)
كد ٤٠٠
ابعاد ٤٣*٢٠
وزن ٥٠+_١٢٠٠

خاتون پنجره ای گرد
كد 273
وزن تقريبي ٦٠٠گرم
تعداد در هر كارتن ١٠جعبه

خاتون پنجره اي مربع
كد ٢٩١
ابعاد ٢٦*٢٦
وزن ٢٠+_٦٠٠گرم

خاتون پنجره اي مستطيل
كد ٢٩٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ٢٠+_١٠٠٠گرم

خاتون پنجره اي گرد كوچك
كد ٢٨٤
وزن ٤٠٠گرم
تعداد در هركارتن ١٠جعبه

باقلوا لوز جعبه ای بشقاب كريستالی
كد ٢٧١
ابعاد ٢٨*١٤
وزن ٥٠+_١٠٥٠گرم

باقلوا لوز فلزی
كد ٢٧٠
ابعاد ٢١*١٧
وزن ٥٠+_٩٥٠گرم

باقلوا گل زانت
كد ٢٦٩
ابعاد ٢٨+_١٤
وزن ٥٠+_٩٥٠گرم

باقلوا گل گرد
كد ٢٦٨
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

باقلوا لبنانی زانت
كد ٢٦٥
ابعاد ٢٨*١٤
وزن ٥٠+_٩٠٠گرم

باقلوا لبنانی مربع
كد ٢٦٤
ابعاد ٢٥ *٢٥
وزن ٥٠+_١٣٥٠گرم

ميشكا (ميكادو) جعبه ای دو رديفه
كد ٢٦٣
ابعاد ٢٧*٢٧
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

ميشكا (ميكادو) ديسی
كد ٢٦٢
ابعاد ٣٤*٢٢
وزن ٥٠+_١٥٠٠گرم

خرما گردويی مستطيل
كد ٢٦٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_٢٠٠٠گرم

حلوا زنجبيلی
كد ٢٥٨
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

حلوا قيفی شكلاتی
كد٢٥٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٣٠٠گرم

حلوا خرمايی مخلوط قيفی
كد ٢٥٣
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٨٠٠گرم

حلوا خرمايی مخلوط آچاری
كد ٢٥٢
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_ ١٨٠٠گرم

حلوا رولتي مربع ويفري
كد٢٥١
ابعاد٢٥*٢٥
وزن ٣٠٠+_١٠٠٠
هركارتن ١٠تايي

حلوا رولتی ويفری مستطيل
كد ٢٥٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

حلوا رولتی شكلاتی
كد ٢٤٩
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ٥٠+_١٧٥٠گرم

حلوا خرمايی
كد ٢٤٧
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

حلوا فنجانی
كد ٢٤٦
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٠٠گرم

حلوا آچاری
كد ٢٤٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

برشتوک آجيلی
كد ٢٤٤
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

برشتوک بيضی تک رنگ
كد ٢٤٣
ابعاد ٣٥*٢٢
وزن ٥٠+_١٣٠٠گرم

برشتوک بيضی دو رنگ
كد ٢٤٢
ابعاد٣٥*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٠٠گرم

برشتوك مستطيل
كد ٢٤١
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

برشتوک گرد
كد ٢٤٠
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٩+_١١٠٠گرم

شیرینی قیفی خشک (برنجی )
كد ٢٣٩
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٢٠٠گرم

غلطونی مخصوص
كد ٢٣٨
ابعاد ٢٥ *٢٥
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

تسمه ای تکی
كد ٢٣٦
ابعاد ٣٦*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

سوئیسی قلب فانتزی (چوبی )
كد ٢٣٤
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٤٠گرم

شیرینی خانگی دادلی چهار طعم فانتزی (چوبی)
كد ٢٣٣
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٨٠گرم

شيرينی خانگی دادلی ٦طعم فانتزی (چوبی)
كد ٢٣٢
ابعاد ١٩*٢٧
وزن ٣٠+_٩٠٠گرم

شیرینی خانگی ماشينی مستطيل
كد ٢٢٩
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ٥٠+_١٣٠٠گرم

شیرینی خانگی ماشينی مربع
كد ٢٢٨
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٣٠+_٩٠٠گرم

شیرینی خانگی آلمانی مربع
كد ٢٢٧
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١١٥٠ گرم

شیرینی خانگی آلمانی مستطيل
كد ٢٢٦
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

شیرینی خانگی آجيلی مربع
كد ٢٢٥
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

آجيلي مستطيل
كد ٢٢٤
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٠٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی بشقابی چهار مغز
كد ٢٢٣
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٣٠+_١١٥٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی چوبی ٨ مغز
كد ٢٢٢
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١٦٠٠گرم

نخودچي رويال كريستالي (دردار)
كد ٢٢١
ابعاد ١٥*٢١
وزن ٢٠+_٥٠٠گرم

نخودچي قلقلي كريستالي (دردار)
كد٢٢٠
ابعاد١٧*١٧
وزن ٢٠+_٥٠٠گرم

نخودچي كريستالي متوسط (دورديفه)
كد ٢١٩
ابعاد ١٥*٢١
وزن٣٠+_٦٣٠گرم

نخودچي غزال(دورديفه)
كد ٢١٨
ابعاد١٩*٢٥
وزن ٣٠+_٧٠٠

نخودچي چهارپررولتي
كد ٢١٧
ابعاد ٣٠*١٢
وزن ٣٠+_٧٠٠

نخودچي قلقلي رولتي
كد٢١٦
ابعاد٣٠*١٢
وزن ٣٩+_٧٠٠

نخودچي مغزدارشكلاتي (چوبي)
كد٢١٥
ابعاد٣٦*٢٢
وزن٥٠+_١١٠٠گرم

نخودچي رويال چوبي (لاته اي )
كد ٢١٤
ابعاد٣٦*٢٢
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

شيريني نخودچي ميوه اي
كد٢١٣
ابعاد ٢٥*٢٥
٥٠+_١١٠٠گرم

نخودچي نسكافه اي سبدي
كد ٢١٢
ابعاد ٣١*١٩
وزن٢٥+_٨٠٠

نخودچي بشقابي دورنگ
كد ٢١١
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٢٥+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی هلالی (سبدی)
كد ٢٠٩
ابعاد ٢٠*٣٧
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی شش ضلعی چوبی
كد ٢٠٨
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١١٠٠

شیرینی خانگی قلب
كد ٢٠٧
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٠٥٠

شیرینی خانگی شش ضلعی كريستالی (قالب ريز)
كد ٢٠٦
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٠٥٠

شیرینی خانگی گرد مخلوط
كد ٢٠٥
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٠٥٠

شیرینی خانگی بيضی
كد ٢٠٤
ابعاد٣٥*٢٢
وزن ٥٠+_١٢٠٠گرم

شیرینی خانگی مربع (فلزی طرح خاتم )
كد ٢٠٣
ابعاد٢٦*٢٦
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

شیرینی خانگی گيسويی بزرگ
كد ٢٠٢
ابعاد ٥٠*٢٥
وزن ٧٠+_١٥٥٠گرم

شیرینی خانگی مستطيل (فلزی گلدار )
كد ٢٠١
ابعاد ٣٥*٢٥
وزن +_١٤٠٠گرم

شیرینی خانگی گيسويی مستطيل (اليزايی)
كد ٢٠٠
ابعاد ٣٦*٢٥
وزن ٧٠+_١٤٠٠گرم

شيرينی خانگی كره ای ريز مخلوط
كد ١٣١
ابعاد ٣٠*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی زبان ریز کره ای
كد ١٣٠
ابعاد ٣٠*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

باقلوا مخلوط كريستال دردار كوچک
كد ١٢٩
وزن تقريبي ٨٠٠گرم
تعداد در هر كارتن ١٢جعبه

باقلوا مخلوط كريستال دار بزرگ
كد 126
وزن تقريبي 1700گرم
تعداد در هر كارتن ٦ جعبه

باقلوا مخلوط گيسويی
كد ١٢٧
وزن تقريبي ١٤٠٠گرم
تعداد درهر كارتن ١٠جعبه

باقلوا مخلوط بشقاب گردپنج خانه
كد 153
وزن تقريبي ٢٠٠٠گرم
در هر كارتن ١٠جعبه

باقلوا مخلوط ظرف كريستال بزرگ (انگوری)
كد ١٢٥
وزن حدود ٢٢٠٠گرم
با مغز بادام و نارگيل

باقلوامخلوط ٢٠*٣٠
كد ١٢٤
وزن ١٢٠٠گرم
بامغز نارگيل و پودر بادام

باقلوا مخلوط زانت
كد ١٢٣
وزن ١١٠٠گرم
بامغز بادام و نارگيل

باقلوا استانبولی كريستال دردار كوچک
كد ١٢٢
وزن تقريبي ٥٠+_٦٠٠گرم
ابعاد ٣*١٥*٢١
تعداد در هر كارتن ٢٤تايي

باقلوا استانبولی كريستال دردار بزرگ
كد ١٢١
وزن تقريبي ٥٠+_١١٠٠گرم
ابعاد ٣*١٧.٥*٢٥
تعداد در هر كارتن ١٢ جعبه كريستال

انواع باقلوا استانبولي
كد ١٢٠
وزن هرديس بصورت تقريبي از ٢٦٠٠گرم الي ٣٢٠٠كرم
بامغز پسته و گردو و نارگيل و شكلات و دارچين
فروش بصورت ديسي

كد ١١٩
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولی ازل
كد ١١٨
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولی ساری ساريما
كد ١١٧
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولي كاديف
كد ١١٦
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولي بلبل گردويي
كد ١١٥
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولي ساري بلبل
كد ١١٤
وزن تقريبي ٢٩٠٠گوم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولي نارگيل بلبل
كد ١١٣
وزن تقريبي ٢٩٠٠گرم
بامغز نارگيل
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولی شوبیت
كد ١١٢
وزن تقريبي ٢٧٠٠گرم
بامغز گردو و پودر ارنيک
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی ياشيل بورما
كد ١١١
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز تمام پسته
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولی ساری بورما
كد ١١٠
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و مقداری پسته
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی دوروم
كد ١٠٦
وزن تقريبی ٣٠٠٠ گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی هاويچ
كد ١٠٥
وزن تقريبی ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی گردويی
كد ١٠٤
وزن تقريبي ٣٢٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی نارگيل بورما
كد ١٠٣
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز نارگيل
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی پرنسس

کد 102

باقلوا استانبولی ياشيل دلبر

کد 101

شیرینی خانگی گيسويی بزرگ

شیرینی خانگی گيسويی متوسط (رويال)