انواع شیرینی خانگی و سنتی

انواع شیرینی خانگی و سنتی (42)

سوئيسي قلب بشقابي (بامغز كرم شكلاتي )
كد ٤١٣
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

دادلی بشقابی لوكس
كد ٤١٢
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی دادلی كادویی سال
كد ٤١١
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠گرم

شيرنی آلمانی كادویی سال
كد ٤١٠
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠ گرم

عروسکی کادویی شش مغز
كد ٤٠٩
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن ٥٠+_٨٠٠گرم

خانگی نخودچی سبدی 
كد ٤٠٦
ابعاد٣١*١٩
وزن ٣٠+_٨٠٠

خانگی كاكائويی سبدی
كد٤٠٥
ابعاد٣١*١٩
وزن ٣٠+_٨٠٠

خانگی نارگيلی سبدی
كد ٤٠٤
ابعاد ٣١*١٩
وزن ٢٠+_٨٢٠

خانگي دارچيني سبدي
كد ٤٠٣
ابعاد٣١*١٩
وزن٣٠+_٨٠٠

خانگي غزال كوچك
كد ٤٠٢
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٢٠+_ ٥٠٠

خانگی غزال بزرگ
كد ٤٠١
ابعاد ٢٧*٢٧
وزن ٢٥+_٧٠٠گرم

خانگي گيسويي متوسط (رويال)
كد ٤٠٠
ابعاد ٤٣*٢٠
وزن ٥٠+_١٢٠٠

شیرینی قیفی خشک (برنجی )
كد ٢٣٩
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٢٠٠گرم

غلطونی مخصوص
كد ٢٣٨
ابعاد ٢٥ *٢٥
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

تسمه ای تکی
كد ٢٣٦
ابعاد ٣٦*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

سوئیسی قلب فانتزی (چوبی )
كد ٢٣٤
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٤٠گرم

شیرینی خانگی دادلی چهار طعم فانتزی (چوبی)
كد ٢٣٣
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٨٠گرم

شيرينی خانگی دادلی ٦طعم فانتزی (چوبی)
كد ٢٣٢
ابعاد ١٩*٢٧
وزن ٣٠+_٩٠٠گرم

شیرینی خانگی ماشينی مستطيل
كد ٢٢٩
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ٥٠+_١٣٠٠گرم

شیرینی خانگی ماشينی مربع
كد ٢٢٨
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٣٠+_٩٠٠گرم

شیرینی خانگی آلمانی مربع
كد ٢٢٧
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١١٥٠ گرم

شیرینی خانگی آلمانی مستطيل
كد ٢٢٦
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

شیرینی خانگی آجيلی مربع
كد ٢٢٥
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

آجيلي مستطيل
كد ٢٢٤
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٠٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی بشقابی چهار مغز
كد ٢٢٣
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٣٠+_١١٥٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی چوبی ٨ مغز
كد ٢٢٢
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١٦٠٠گرم

شیرینی خانگی هلالی (سبدی)
كد ٢٠٩
ابعاد ٢٠*٣٧
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی شش ضلعی چوبی
كد ٢٠٨
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١١٠٠

شیرینی خانگی قلب
كد ٢٠٧
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٠٥٠

شیرینی خانگی شش ضلعی كريستالی (قالب ريز)
كد ٢٠٦
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٠٥٠

شیرینی خانگی گرد مخلوط
كد ٢٠٥
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٠٥٠

شیرینی خانگی بيضی
كد ٢٠٤
ابعاد٣٥*٢٢
وزن ٥٠+_١٢٠٠گرم

شیرینی خانگی مربع (فلزی طرح خاتم )
كد ٢٠٣
ابعاد٢٦*٢٦
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

شیرینی خانگی گيسويی بزرگ
كد ٢٠٢
ابعاد ٥٠*٢٥
وزن ٧٠+_١٥٥٠گرم

شیرینی خانگی مستطيل (فلزی گلدار )
كد ٢٠١
ابعاد ٣٥*٢٥
وزن +_١٤٠٠گرم

شیرینی خانگی گيسويی مستطيل (اليزايی)
كد ٢٠٠
ابعاد ٣٦*٢٥
وزن ٧٠+_١٤٠٠گرم

شيرينی خانگی كره ای ريز مخلوط
كد ١٣١
ابعاد ٣٠*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی زبان ریز کره ای
كد ١٣٠
ابعاد ٣٠*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی گيسويی بزرگ

شیرینی خانگی گيسويی متوسط (رويال)