انواع سوهان عسلی و خاتون پنجره ای

انواع سوهان عسلی و خاتون پنجره ای (28)

سوهان كنجدي كادويي
كد ٤٤٦
ابعاد ١٩*٢٥
وزن ١٠+_٦٠٠گرم

سوهان فلورانت دو مغز كريستالي
كد ٤٤٥
ابعاد٢٢*٣٢
وزن ١٠+_٨٠٠گرم

فلورانت گردويي طرح جديد
كد ٤٤٤
ابعاد ٢٠*٢٣
وزن ١٠+_٢٨٠
تعداد در هر كارتن ١٥جعبه

فلورانت كنجد طرح جديد
كد ٤٤٣
ابعاد ٢٠*٢٣
وزن ١٠+_٢٨٠
تعداد در هر كارتن ١٥جعبه

سوهان خلال كادویی
كد ٤٤٢
ابعاد ١٧*٢٣
وزن تقريبي ٧٠٠گرم

سوهان عسلي ٤مغز كريستال
كد ٤٤١
ابعاد ١٧.٥*٢٥
وزن تقريبي ٨٠٠گرم

سوهان عسلي ٨مغز پروانه
كد ٤٤٠
ابعاد ٣٢*٢٢
وزن ٣٠+_١١٠٠گرم

سوهان هفت مغز كادويي
كد ٤٣٩
وزن ٣٠+_١٠٠٠گرم
ابعاد ٢٥*٣٢

سوهان نه مغز طلايي كوچك
كد ٤٣٨
أبعاد ٣٢*٢٢
وزن ١٠+_٨٠٠گرم

سوهان شش مغز طلايي كوچك
كد ٤٣٧
٢٢*٣٢
وزن ١٠+_٨٠٠گرم

سوهان بادام هندي لوكس  (تک مغز)
کد ٤٣٦
ابعاد ۱۴×۱۴
وزن ۱۰_+۳۸۰گرم

سوهان خلال بادام لوكس (تک مغز)
کد ٤٣٥
ابعاد ۱۴×۱۴
وزن ۱۰_+۳۸۰گرم

تساج سه خانه
كد ٤٣٤
ابعاد٢٢*٣٢
وزن ٢٠+_٨٠٠گرم

تساج كنجدي طرح قديم
كد ٤٣٣
ابعاد ١٩*١٩
وزن ١٠+_٢٥٠گرم

تساج گردويي طرح قديم
كد ٤٣٢
ابعاد ١٩*١٩
وزن ١٠+_٢٥٠

سوهان کنجدی لوكس (تک مغز)
کد  ٤٣١
ابعاد ۱۴×۱۴
وزن ۱۰ _+ ۵۰۰

سوهان ٨ مغز مخصوص
كد ٤٣٠
ابعاد ٣٠*٣٠
وزن ٣٠+_١٤٠٠گرم

سوهان ۳مغز
کد ٤٢٩
ابعاد ۱۹× ۲۵
وزن ۱۰_+ ٦٠٠گرم

سوهان ٤ مغز گل (طلايی)
کد ٤٢٨
ابعاد ۲۶×۲۶
وزن ۱۵_+ ٨٠٠گرم

سوهان ۵مغز
کد٤٢٧
ابعاد ۱۹×۲۵
وزن ۱۰_+ ۵۲۰

سوهان شش مغز طلايي بزرگ
كد ٤٢٦
ابعاد ٢٠*٣٠
وزن ٣٠+_١٠٠٠

سوهان ۶ مغز کریستالی
کد ٤٢٥
ابعاد ۳۲× ۲۲
وزن ۳۰_+۱۱۵۰

سوهان ۷ مغز
کد ۴۲۴
ابعاد ۳۲×۲۸
وزن ۳۰_+ ۹۰۰

سوهان نه مغز طلايي
كد ٤٢٣
ابعاد ٣٠*٣٠
وزن٣٠+_١٢٠٠گرم

خاتون پنجره ای گرد
كد 273
وزن تقريبي ٦٠٠گرم
تعداد در هر كارتن ١٠جعبه

خاتون پنجره اي مربع
كد ٢٩١
ابعاد ٢٦*٢٦
وزن ٢٠+_٦٠٠گرم

خاتون پنجره اي مستطيل
كد ٢٩٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ٢٠+_١٠٠٠گرم

خاتون پنجره اي گرد كوچك
كد ٢٨٤
وزن ٤٠٠گرم
تعداد در هركارتن ١٠جعبه