105

باقلوا استانبولی هاویچ - دیس 3 کیلویی کد کالا : 105توضیحات محصول

قیمت به ازای هر کیلو 700/000 ریال

فروش به صورت دیس 3 کیلویی

مشخصات فنی

3000 گرم