5-267

توضیحات محصول

مشخصات فنی

33*23
50+- 1350 گرم