6-280

توضیحات محصول

مشخصات فنی

19*25
20+- 730 گرم