یکشنبه, 07 فروردين 776 13:09

شیرینی خانگی شش ضلعی چوبی

شیرینی خانگی شش ضلعی چوبی
كد ٢٠٨
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١١٠٠

یکشنبه, 07 فروردين 776 14:43

شیرینی خانگی مستطيل (فلزی گلدار )

شیرینی خانگی مستطيل (فلزی گلدار )
كد ٢٠١
ابعاد ٣٥*٢٥
وزن +_١٤٠٠گرم