پنج شنبه, 01 اسفند 1398 09:57

باقلوا گل گرد

باقلوا گل گرد
كد ٢٦٨
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی ساری ساريما
كد ١١٧
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها
جمعه, 12 آذر 775 09:38

باقلوا استانبولی شوبيت

باقلوا استانبولی شوبیت
كد ١١٢
وزن تقريبي ٢٧٠٠گرم
بامغز گردو و پودر ارنيک
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی ساری بورما
كد ١١٠
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و مقداری پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها
یکشنبه, 14 آذر 775 18:44

باقلوا استانبولی دوروم

باقلوا استانبولی دوروم
كد ١٠٦
وزن تقريبی ٣٠٠٠ گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی هاويچ
كد ١٠٥
وزن تقريبی ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها
یکشنبه, 14 آذر 775 18:43

باقلوا استانبولی گردويی

باقلوا استانبولی گردويی
كد ١٠٤
وزن تقريبي ٣٢٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی نارگيل بورما
كد ١٠٣
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز نارگيل
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها
چهارشنبه, 30 بهمن 1398 13:42

باقلوا استانبولی پرنسس

باقلوا استانبولی پرنسس

کد 102

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی ياشيل دلبر

کد 101

منتشرشده در انواع باقلواها