جمعه, 12 آذر 775 09:34

باقلوا استانبولی ازل

باقلوا استانبولی ازل
كد ١١٨
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسي

منتشرشده در انواع باقلواها