یکشنبه, 14 آذر 775 18:44

باقلوا استانبولی دوروم

باقلوا استانبولی دوروم
كد ١٠٦
وزن تقريبی ٣٠٠٠ گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها