باقلوا استانبولی كريستال دردار كوچک
كد ١٢٢
وزن تقريبي ٥٠+_٦٠٠گرم
ابعاد ٣*١٥*٢١
تعداد در هر كارتن ٢٤تايي

منتشرشده در انواع باقلواها