پنج شنبه, 01 اسفند 1398 08:33

باقلوا استانبولی مخلوط

انواع باقلوا استانبولي
كد ١٢٠
وزن هرديس بصورت تقريبي از ٢٦٠٠گرم الي ٣٢٠٠كرم
بامغز پسته و گردو و نارگيل و شكلات و دارچين
فروش بصورت ديسي

منتشرشده در انواع باقلواها