باقلوا استانبولی نارگيل بورما
كد ١٠٣
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز نارگيل
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها