یکشنبه, 14 آذر 775 18:43

باقلوا استانبولی گردويی

باقلوا استانبولی گردويی
كد ١٠٤
وزن تقريبي ٣٢٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها