باقلوامخلوط ٢٠*٣٠
كد ١٢٤
وزن ١٢٠٠گرم
بامغز نارگيل و پودر بادام

منتشرشده در انواع باقلواها