باقلوا استانبولی كريستال دردار بزرگ
كد ١٢١
وزن تقريبي ٥٠+_١١٠٠گرم
ابعاد ٣*١٧.٥*٢٥
تعداد در هر كارتن ١٢ جعبه كريستال

منتشرشده در انواع باقلواها