یکشنبه, 14 آذر 775 18:52

برشتوک بيضی تک رنگ

برشتوک بيضی تک رنگ
كد ٢٤٣
ابعاد ٣٥*٢٢
وزن ٥٠+_١٣٠٠گرم