چهارشنبه, 08 -2668 06:27

حلوا رولتی مجلسی (دردار)

حلوا رولتی مجلسی (دردار)
كد ٤١٧
ابعاد ٣٢*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٥٠گرم

چهارشنبه, 08 -2668 06:23

حلوا خرمايی مخلوط سال

حلوا خرمايی مخلوط سال
كد ٤١٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٨٠٠گرم

چهارشنبه, 08 -2668 06:17

حلوا رولتی مغزدار

حلوا رولتی مغزدار
كد ٤١٤
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٥٠گرم

جمعه, 04 اسفند 1396 19:40

حلوا زنجبيلی

حلوا زنجبيلی
كد ٢٥٨
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

چهارشنبه, 01 -2668 06:18

حلوا قيفی شكلاتی

حلوا قيفی شكلاتی
كد٢٥٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٣٠٠گرم

جمعه, 04 اسفند 1396 19:41

حلوا خرمايی مخلوط قيفی

حلوا خرمايی مخلوط قيفی
كد ٢٥٣
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٨٠٠گرم

چهارشنبه, 01 -2668 06:10

حلوا خرمايی مخلوط آچاری

حلوا خرمايی مخلوط آچاری
كد ٢٥٢
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_ ١٨٠٠گرم

چهارشنبه, 01 -2668 05:57

حلوا رولتی ويفری مستطيل

حلوا رولتی ويفری مستطيل
كد ٢٥٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

چهارشنبه, 01 -2668 05:53

حلوا رولتی شكلاتی

حلوا رولتی شكلاتی
كد ٢٤٩
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ٥٠+_١٧٥٠گرم

جمعه, 04 اسفند 1396 18:54

حلوا خرمايی

حلوا خرمايی
كد ٢٤٧
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

صفحه1 از2