چهارشنبه, 01 -2668 05:57

حلوا رولتی ويفری مستطيل

حلوا رولتی ويفری مستطيل
كد ٢٥٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم