جمعه, 04 اسفند 1396 19:39

خرما گردويی مستطيل

خرما گردويی مستطيل
كد ٢٦٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_٢٠٠٠گرم