پنج شنبه, 01 اسفند 1398 09:58

باقلوا گل زانت

باقلوا گل زانت
كد ٢٦٩
ابعاد ٢٨+_١٤
وزن ٥٠+_٩٥٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
پنج شنبه, 01 اسفند 1398 10:20

باقلوا مخلوط زانت

باقلوا مخلوط زانت
كد ١٢٣
وزن ١١٠٠گرم
بامغز بادام و نارگيل

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی كريستال دردار كوچک
كد ١٢٢
وزن تقريبي ٥٠+_٦٠٠گرم
ابعاد ٣*١٥*٢١
تعداد در هر كارتن ٢٤تايي

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی كريستال دردار بزرگ
كد ١٢١
وزن تقريبي ٥٠+_١١٠٠گرم
ابعاد ٣*١٧.٥*٢٥
تعداد در هر كارتن ١٢ جعبه كريستال

منتشرشده در انواع باقلواها
پنج شنبه, 01 اسفند 1398 08:33

باقلوا استانبولی مخلوط

انواع باقلوا استانبولي
كد ١٢٠
وزن هرديس بصورت تقريبي از ٢٦٠٠گرم الي ٣٢٠٠كرم
بامغز پسته و گردو و نارگيل و شكلات و دارچين
فروش بصورت ديسي

منتشرشده در انواع باقلواها
پنج شنبه, 01 اسفند 1398 08:32

باقلوا استانبولی نرمال

كد ١١٩
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسي

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی ساری ساريما
كد ١١٧
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها
جمعه, 12 آذر 775 09:38

باقلوا استانبولی شوبيت

باقلوا استانبولی شوبیت
كد ١١٢
وزن تقريبي ٢٧٠٠گرم
بامغز گردو و پودر ارنيک
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی ياشيل بورما
كد ١١١
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز تمام پسته
فروش بصورت ديسي

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی ساری بورما
كد ١١٠
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و مقداری پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها
صفحه1 از2