پنج شنبه, 01 اسفند 1398 10:00

خاتون پنجره ای گرد

خاتون پنجره ای گرد
كد 273
وزن تقريبي ٦٠٠گرم
تعداد در هر كارتن ١٠جعبه

چهارشنبه, 01 -2668 08:04

خاتون پنجره ای مربع

خاتون پنجره اي مربع
كد ٢٩١
ابعاد ٢٦*٢٦
وزن ٢٠+_٦٠٠گرم