شیرینی خانگی دادلی كادویی سال
كد ٤١١
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠گرم

چهارشنبه, 03 آذر 775 08:22

شیرینی خانگی كاكائويی سبدی

خانگی كاكائويی سبدی
كد٤٠٥
ابعاد٣١*١٩
وزن ٣٠+_٨٠٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:17

شیرینی خانگی دارچينی سبدی

خانگي دارچيني سبدي
كد ٤٠٣
ابعاد٣١*١٩
وزن٣٠+_٨٠٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:14

شیرینی خانگی غزال كوچک

خانگي غزال كوچك
كد ٤٠٢
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٢٠+_ ٥٠٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:12

شیرینی خانگی غزال بزرگ

خانگی غزال بزرگ
كد ٤٠١
ابعاد ٢٧*٢٧
وزن ٢٥+_٧٠٠گرم

خانگي گيسويي متوسط (رويال)
كد ٤٠٠
ابعاد ٤٣*٢٠
وزن ٥٠+_١٢٠٠

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:07

شیرینی خانگی تسمه ای تكی

تسمه ای تکی
كد ٢٣٦
ابعاد ٣٦*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:12

شیرینی سوئيسی قلب فانتزی (چوبی)

سوئیسی قلب فانتزی (چوبی )
كد ٢٣٤
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٤٠گرم

شیرینی خانگی دادلی چهار طعم فانتزی (چوبی)
كد ٢٣٣
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٨٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:31

شیرینی خانگی ماشينی مستطيل

شیرینی خانگی ماشينی مستطيل
كد ٢٢٩
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ٥٠+_١٣٠٠گرم

صفحه1 از4