نخودچي رويال كريستالي (دردار)
كد ٢٢١
ابعاد ١٥*٢١
وزن ٢٠+_٥٠٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی