باقلوا لوز جعبه ای بشقاب كريستالی
كد ٢٧١
ابعاد ٢٨*١٤
وزن ٥٠+_١٠٥٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
پنج شنبه, 01 اسفند 1398 09:58

باقلوا لوز فلزی

باقلوا لوز فلزی
كد ٢٧٠
ابعاد ٢١*١٧
وزن ٥٠+_٩٥٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
پنج شنبه, 01 اسفند 1398 09:57

باقلوا گل گرد

باقلوا گل گرد
كد ٢٦٨
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
جمعه, 12 آذر 775 09:28

باقلوا لبنانی زانت

باقلوا لبنانی زانت
كد ٢٦٥
ابعاد ٢٨*١٤
وزن ٥٠+_٩٠٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
دوشنبه, 06 -2668 18:34

باقلوا لبنانی مربع

باقلوا لبنانی مربع
كد ٢٦٤
ابعاد ٢٥ *٢٥
وزن ٥٠+_١٣٥٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
جمعه, 12 آذر 775 09:38

باقلوا استانبولی شوبيت

باقلوا استانبولی شوبیت
كد ١١٢
وزن تقريبي ٢٧٠٠گرم
بامغز گردو و پودر ارنيک
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا استانبولی ساری بورما
كد ١١٠
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و مقداری پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها
یکشنبه, 14 آذر 775 18:44

باقلوا استانبولی دوروم

باقلوا استانبولی دوروم
كد ١٠٦
وزن تقريبی ٣٠٠٠ گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها