یکشنبه, 07 فروردين 776 13:09

شیرینی خانگی شش ضلعی چوبی

شیرینی خانگی شش ضلعی چوبی
كد ٢٠٨
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١١٠٠

چهارشنبه, 07 -2668 14:42

شیرینی خانگی گيسويی بزرگ

شیرینی خانگی گيسويی بزرگ
كد ٢٠٢
ابعاد ٥٠*٢٥
وزن ٧٠+_١٥٥٠گرم