شیرینی خانگی دادلی كادویی سال
كد ٤١١
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠گرم

چهارشنبه, 03 آذر 775 08:22

شیرینی خانگی كاكائويی سبدی

خانگی كاكائويی سبدی
كد٤٠٥
ابعاد٣١*١٩
وزن ٣٠+_٨٠٠

چهارشنبه, 03 آذر 775 08:19

شیرینی خانگی نارگيلی سبدی

خانگی نارگيلی سبدی
كد ٤٠٤
ابعاد ٣١*١٩
وزن ٢٠+_٨٢٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:17

شیرینی خانگی دارچينی سبدی

خانگي دارچيني سبدي
كد ٤٠٣
ابعاد٣١*١٩
وزن٣٠+_٨٠٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:14

شیرینی خانگی غزال كوچک

خانگي غزال كوچك
كد ٤٠٢
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٢٠+_ ٥٠٠

خانگي گيسويي متوسط (رويال)
كد ٤٠٠
ابعاد ٤٣*٢٠
وزن ٥٠+_١٢٠٠

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:07

شیرینی خانگی تسمه ای تكی

تسمه ای تکی
كد ٢٣٦
ابعاد ٣٦*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:12

شیرینی سوئيسی قلب فانتزی (چوبی)

سوئیسی قلب فانتزی (چوبی )
كد ٢٣٤
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٤٠گرم

شیرینی خانگی دادلی چهار طعم فانتزی (چوبی)
كد ٢٣٣
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٨٠گرم

شيرينی خانگی دادلی ٦طعم فانتزی (چوبی)
كد ٢٣٢
ابعاد ١٩*٢٧
وزن ٣٠+_٩٠٠گرم

صفحه1 از3