چهارشنبه, 01 -2668 08:14

شیرینی خانگی غزال كوچک

خانگي غزال كوچك
كد ٤٠٢
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٢٠+_ ٥٠٠

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:32

شیرینی خانگی ماشينی مربع

شیرینی خانگی ماشينی مربع
كد ٢٢٨
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٣٠+_٩٠٠گرم

شیرینی خانگی آلمانی مستطيل
كد ٢٢٦
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی بشقابی چهار مغز
كد ٢٢٣
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٣٠+_١١٥٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 13:06

شیرینی خانگی هلالی (سبدی)

شیرینی خانگی هلالی (سبدی)
كد ٢٠٩
ابعاد ٢٠*٣٧
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شيرينی خانگی كره ای ريز مخلوط
كد ١٣١
ابعاد ٣٠*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم