چهارشنبه, 08 -2668 06:27

حلوا رولتی مجلسی (دردار)

حلوا رولتی مجلسی (دردار)
كد ٤١٧
ابعاد ٣٢*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٥٠گرم

چهارشنبه, 03 آذر 775 05:53

حلوا فنجانی

حلوا فنجانی
كد ٢٤٦
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٠٠گرم