یکشنبه, 07 فروردين 776 09:33

شیرینی خانگی آلمانی مربع

شیرینی خانگی آلمانی مربع
كد ٢٢٧
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١١٥٠ گرم

شیرینی خانگی آلمانی مستطيل
كد ٢٢٦
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 12:49

شیرینی خانگی آجیلی مستطیل

آجيلي مستطيل
كد ٢٢٤
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٠٠گرم

شيرينی خانگی كره ای ريز مخلوط
كد ١٣١
ابعاد ٣٠*٢٠
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم