دوشنبه, 18 تیر 1397 19:38

ميشکا فله ای شيری

ميشکا فله ای شيری
كد 421
ابعاد ٤٨*٢٨
وزن ٢٠٠+_٧٠٠٠گرم

جمعه, 04 اسفند 1396 19:39

ميشكا (ميكادو) ديسی

ميشكا (ميكادو) ديسی
كد ٢٦٢
ابعاد ٣٤*٢٢
وزن ٥٠+_١٥٠٠گرم