نخودچي كريستالي متوسط (دورديفه)
كد ٢١٩
ابعاد ١٥*٢١
وزن٣٠+_٦٣٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی
سه شنبه, 12 بهمن 775 17:33

نخودچی قلقلی رولتی

نخودچي قلقلي رولتي
كد٢١٦
ابعاد٣٠*١٢
وزن ٣٩+_٧٠٠

منتشرشده در انواع نخودچی
جمعه, 31 فروردين 1397 17:32

نخودچی رويال چوبی (لاته ای )

نخودچي رويال چوبي (لاته اي )
كد ٢١٤
ابعاد٣٦*٢٢
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی